Služba VD >

OKENNÍ FÓLIE

NABÍDKA

Provedení montáže a prodej:

 • okenních fólií
 • autofólií

 

BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ FÓLIE

Bezpečnostní a ochranné fólie představují prvek hospodárného řešení pasivní ochrany člověka a majetku, všude tam, kde hrozí náhodné roztříštění prosklení, nebo cílený útok na skleněné plochy.

 • výrazně zpomalují násilný průnik na objektu skleněnými výplněmi oken, dveří a výloh
 • ochrání před poraněním skleněnými střepy při náhodném rozbití prosklení tím, že sklo zůstane celistvě  zachyceno ve fólii
 • zpomaluje rozšíření požáru v budově s prosklenými prostory
 • zabezpečuje prosklení pro podmínky pojištění a to již při aplikaci na skle o síle 4 mm bezpečnostní úroveň P2 
 • přes svoji čirost snižuje působení UV záření až o 99 %
 • zvyšuje pevnost okenních ploch při výbušné tlakové vlně a zajišťuje snížení možnosti poranění rozmetanými střepy

Bezpečnostní fólie typu SMC AX o síle 300 mikronů je vybavena osvědčením o odolnosti proti proražení v kategorii P2 vydaným IKATES s.r.o. Teplice na jehož podkladě je přijímána jako rovnocenná náhrada rolet nebo mříží pro podmínky pojištění.

 

PROTISLUNEČNÍ FÓLIE

Protisluneční fólie tvoří značně rozšířený prvek ochrany proti vlivům intenzivního slunečního záření v letních měsících.

 • zadrží až 78 % celkové sluneční energie ve všech jejích složkách UV záření až o 99 %, infračervené záření, viditelný světelný tok
 • ochrání před oslněním prudkým slunečním svitem, při možnosti snížit světelný tok od 8 % do 95 %, dle volby zabarvení fólie 
 • zmírní tepelné účinky slunečního záření na lidský organismus, přístroje, další vybavení interiéru
 • omezí blednutí barev, šisování předmětů umístěných za skleněnými plochami
 • sníží náklady vynaložené na provoz klimatizace v letním období
 • podstatně zvýší estetickou úroveň exteriéru i interiéru budov 

 

PRIVÁTNÍ FÓLIE

Privátní fólie používáme všude tam, kde požadujeme od sebe vizuálně oddělit prosklené prostory a při tom minimálně omezit průchod světelného toku.

 • zneprůhlední skleněné plochy oběma směry při snížení průchodu viditelného světla o 5 % až 50 %
 • vytváří efekt mléčného skla
 • umožňuje čtení textu přiloženého bezprostředně na prosklenou plochu opatřenou privátní fólií

 

TERMOIZOLAČNÍ FÓLIE

Termální (termo - izolační) okenní fólie jsou dosud nedoceněným prostředkem pro podstatné snížení tepelných ztrát prostřednictvím prosklení v budově. Působí jako tepelný odražeč, což předznamenává jejich umístění nejblíže tepelnému zdroji.

 • snižují tepelné ztráty prostřednictvím prosklení a to až o 25 %
 • snižují působení úv záření až o 99 %
 • zadržují celkovou sluneční energii vnikající prosklenými plochami do budov a to až o 63 %
 • zabraňují průniku slunečního světla úměrné intenzitě zabarvení použité fólie
 • šetří finanční náklady na provoz klimatizačních jednotek a činnost zdrojů pro vytápění v zimním období

 

PÉČE O INSTALOVANOU FÓLII

 • na hrubé omytí se používá výhradně čistá voda bez mechanických prostředků
 • dočištění provádíme běžnými prostředky používanými na okna (Okena,...)
 • nesmí se používat prostředky na bázi organických ředidel (nitroředidla, čpavek...)
 • nesmí se používat prostředky s brusnými látkami (různé písky na nádobí,...)

 

VÝROBCE - SDI CALIFORNIE

 • druhý největší výrobce v USA 
 • poskytuje záruku 2 roky

 

SERVIS

Využijte bezplatnou návštěvu našeho technika, který Vás seznámí s celým sortimentem, předvede Vám vzorky fólií se všemi jejich vlastnostmi a pomůže Vám najít kvalitativní a cenově nejvýhodnější typ pro Váš byt, dům, obchod, kancelář...

 

OCHRANA ŽIVOTA A MAJETKU

Každoročně zahynou zbytečně desítky lidí a zejména dětí, a další stovky jsou postiženy trvalými následky (především v obličeji a na rukách) po zranění skleněnými střepy.

 

CERTIFIKÁTY A ATESTY

 • Certifikáty Státní zkušebny č. 212 pro tepelně-izolační vlastnosti fólií Power č. C1-96-0023 a č. C1-97-0011
 • Osvědčení Kriminalistického ústavu o bezpečnostní úrovni č. 47 fólie SMC AX v aplikaci na tabulové sklo
 • Osvědčení Státem akreditované zkušebny o jakosti - odolnost proti proražení podle DIN EN 356 E
 • Kategorie P-1: osvědčení č. 6/97 - pro sklo 3 mm s nalepenou fólií SMC AX
 • Kategorie P-2: osvědčení č. 7/97 - pro sklo 3 mm a 4 mm s nalepenou fólií SMC AX
 • Osvědčení Státního zdravotního ústavu - o zdravotní nezávadnosti a použitelnosti v potravinářství CZŽP - 12-3215/96 - o propustnosti UV záření (zadrží 97,2 - 99,5 %) CZŽP - 12-127/96
 • Protokol Vojenského technického ústavu o zkoušce útlumu fólie pro elektrickou služku elektromagnetického pole č. j. 423/4-104 p. 1 - fólie BS 35 - 36 - č. j. 423/4-104 p. 2 - fólie M 20 - 36 - č. j. 423/4-104 p. 4 - fólie TI 35 N
 • Posudek Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy na optickou propustnost fólie NC 35

 

1. Bezpečnostní a ochranné fólie

Typ Prostup světla v % Barva
SMC 4 čirá ochranná čirá
SMC 7 zesílená ochranná čirá
SMC AX bezpečnostní čirá

 

 2. Reflexní solární fólie interiérové

Typ Prostup světla v % Barva
M 20 20 stříbrná
M 40 40 stříbrná
M 10 B 20 stříbro-bronzová
M 15 BL 20 stříbro-modrá
NF 40 35 nikl-chromová
SB 35 35 bronzová
BS 50 50 bronzová

 

3. Reflexní solární fólie exteriérové

Typ Prostup světla v % Barva
M 20, 40 ext. 20, 40 stříbrná
NC 20 ext. 20 nikl-chromová
NC 35 ext. 35 nikl-chromová

 

4. Tepelně izolační fólie certifikované v ČR

Typ Prostup světla v % Barva
POWER 75 75 neutrální

 

5. Privátní fólie

Typ Prostup světla v % Barva
Z 200 95 bílá matová
MZ 100 15 eloxovaný hliník
BZ 100 35 bronzová

 

 


KONTAKTY

Prodej + instalace fólií

Objednávky / vyzvednutí

PO-ČT 7:30 - 12:00

PÁ 8:00 - 11:00

Jitka Červenková Černá

387 316 009

mob.: 778 451 848


email:folie@sluzbavd.eu