Služba VD >

Pult centralizované ochrany

NABÍDKA SLUŽEB PCO

1. Připojení objektů na náš Pult Centralizované Ochrany (PCO) a výjezdy na objekty zásahovou skupinou

 • napojení po pevné telefonní lince
 • po radio vysílači
 • pomocí GSM modulu
 • GPRS
 • IP

2. On-line střežení objektu přes kamerový systém ( vhodný doplněk pro objekty střežené PCO )

3. Bezpečnostní doprovod osobám při převozu hotovosti a cenin

 

JAK PCO FUNGUJE

 • z Elektronické Zabezpečovací Signalizace (EZS) jdou po komunikačním kanálu ( GPRS, GSM ... ) datové signály do vlastního PCO
 • zprávy jsou přijaty na operátorském pracovišti ( 24 hodinová služba )
 • operátor zajistí výjezd zásahové skupiny, která daný objekt zkontroluje a v případě narušení objektu vyrozumí cestou dispečera PCO Policii ČR a majitele objektu.

VÝHODY STŘEŽENÍ PCO NAŠÍ SLUŽBOU

 • výjezdová skupina se zásahovým vozidlem
 • střežíme více než 700 objektů v Č. B. a okolí
 • moderní technické vybavení operátorského pracoviště
 • výborná spolupráce s Policií ČR

 


KONTAKT

Hájek Martin – vedoucí bezpečnostní služby Dvořáková Hanaasistentka
mobil: 602 272 105 mob.: 602 284 595
tel.: 387 316 013 tel.: 387 316 009
email: hajek@sluzbavd.eu dvorakovahana@sluzbavd.eu

 

 

 


NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
TEL. : 387 312 321
MOBIL: 602 149 401